Taasisi Tanzu - Ujenzi

WAKALA WA BARABARA TANZANIA (TANROADS)

Wakala wa Barabara Tanzania (TANROADS), ni Wakala chini ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Iliundwa chini ya kifungu 3 (1) cha Sheria ya Wakala (Sura 245), na kuanza kazi mwezi Julai, 2000. Wakala inawajibika kwa matengenezo na maendeleo ya barabara kuu na mitandao ya Barabara za mikoa ya Tanzania Bara.

http://tanroads.go.tz/

WAKALA WA MAJENGO TANZANIA (TBA)

Wakala wa Majengo Tanzania (TBA), ni taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. TBA ilianzishwa kwa madhumuni ya kuongeza ubora wa utoaji huduma kwa kutumia njia za kibiashara na uongozi bora wa fedha ili kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi kwa kupunguza gharama za uendeshaji, huduma bora ya makazi kwa Serikali na nyumba za gharama nafuu kwa Watumishi wa Umma na pia kutoa huduma bora ya Ushauri wa kwa Serikali.

http://www.tba.go.tz/

WAKALA WA UFUNDI NA UMEME TANZANIA (TEMESA)

The Tanzania Electrical, Mechanical and Electronics Services Agency (TEMESA), was established under the authority of the Executive Agencies Act No. 30 of 1997 by an Establishment Order by the Minister for Works through Government Notice No.254 of 26th August 2005. TEMESA was specifically established to provide efficient and effective electrical, mechanical and electronic services, reliable and safe ferry transport services and hiring of equipment to government institutions and the public at large.

http://temesa.go.tz/

BODI YA USAJILI YA WAHANDISI (ERB)

The Mission of the Board is "To regulate engineering practice in Tanzania and promote engineering amongst local engineers and engineering consulting firms with a view to enhancing their competitiveness and promote professionalism in the engineering practice".

http://www.erb.go.tz/

BODI YA USAJILI YA MAKANDARASI (CRB)

The Contractors Registration Board is a Government Regulatory Board under the Ministry of Works established by Act of Parliament No 17 of 1997 with the objective to register and regulate all types of Contractors and to promote the development of their capacities for the purpose of protecting consumers of construction services in Tanzania.

http://www.crb.go.tz/

BODI YA USAJILI YA WABUNIFU MAJENGO NA WAKADIRIAJI MAJENZI (AQRB)

Architects and Quantity Surveyors Registration Board was established by the Architects and Quantity Surveyors (Registration) Act No 16 of 1997, which was repealed and replaced by Act No 4 of 2010; and among its activities is to register and regulate conudcts of Architects, Quantity Surveyors, Interior Designers, Landscape Architects, Conservation Architects, Naval Architects, Furniture Architects, Building Surveyors and Construction Managers.

http://www.aqrb.go.tz/

BODI YA MFUKO WA BARABARA (RFB)

Roads Fund Board was established by the road and fuel tolls act, chapter 220. The Roads Fund was to be used to meet maintenance cost for regional coarse roads as well as to fund the rehabilitation and maintenance of urban and district roads. Funds were to be derived from the road toll levied on petrol and diesel and various sources levied on motor vehicles such as motor vehicle licenses, motor vehicle registration etc.

https://roadsfund.go.tz/

BARAZA LA TAIFA LA UJENZI (NCC)

The National Construction Council (NCC), is a government institution established through Act of Parliament No. 20 of 1979 (National Construction Council Act CAP 162 R.E. 2008) and became operational in 1981. Its establishment was prompted by the need to have an institution for promoting the development of the construction industry in Tanzania.

http://ncc.go.tz/